Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia

Rectificare acte de stare civilă

Rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul Dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea. 

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al solicitantului.

    Acte doveditoare depuse de de către persoana interesată, pot fi:

  • certificatele de naştere şi căsătorie ale acesteia;

  • certificatele de naştere şi căsătorie ale părinţilor săi;

  • certificatele de naştere, căsătorie şi deces, în cazul rectificării actelor de stare civilă aparţinând unei persoane decedate;

  • acte de identitate;

  • dispoziţii/decizii de schimbare a numelui/prenumelui;

  • sentinţe judecătoreşti;

  • alte acte doveditoare, după caz.

 

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile prin emiterea Dispoziţiei primarului, aceasta comunicandu-se solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Dispoziţia primarului poate fi contestată la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială îşi are sediul autoritatea emitentă, în conditiile legii.