Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia

Prezentare serviciu

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Tulcea, Nr.../......

Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă şi evidenţă a persoanelor.

Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia, judeţul Tulcea se desfăşoară în interesul legitim al persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor şi al autorităţilor statului pe baza şi în executarea legii.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia, judeţul Tulcea deserveşte locuitorii comunei Baia şi locuitorii comunelor învecinate.

Comune arondate la SPCLEP BAIA

- Comuna Baia
- Comuna Beidaud
- Comuna Ceamurlia de Jos
- Comuna Casimcea
- Comuna Stejaru