Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Baia

Certificat de naştere

Competenţa revine ofiţerului de stare civilă din cadrul Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială s-a produs evenimentul.

Declararea naşterii se face în termen de:

 • 15 zile de la data naşterii - pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

 • 3 zile de la data naşterii - pentru copilul născut mort;

 • 24 ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile

     Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, personalului desemnat din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

Actele necesare (originale și copii xerox), în funcție de situație:

A. Când părinţii sunt căsătoriţi:

 1. certificatul medical constatator al nașterii;

 2. certificatul de căsătorie al părinților copiilor;

 3. actele de identitate ale părinților

B. Când mama copilului nu este căsătorită:

 1. certificatul medical constatator al nașterii;

 2. certificatul de naștere și actul de identitate al mamei

C. Când parinţii nu sunt căsătoriţi:

 1. certificatul medical constatator al nașterii;

 2. certificatul de naștere și actul de identitate al mamei;

 3. actul de identitate al tatălui;

 4. declaraţia de recunoaştere a copilului, dată de ambii părinţi în faţa ofiţerului de stare civilă

Situaţii particulare:

 1. În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, se completează şi semnează de către părinţi o declaraţie din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.

 2. Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea se face cu aprobarea primarului, data pe cererea scrisă în cuprinsul căreia se va menţiona motivul întârzierii.

 3. Înregistrarea tardivă a naşterii. Dacă declaraţia se face după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecatoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrarii tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.